Spol & Industriservice AB

Renall – ny tillväxtpartner till Spol & Industriservice.

  • Renall har tecknat avtal om förvärv av en majoritetspost i Spol & Industriservice
  • Renall är en ledande och snabbt växande regional plattform för miljövänliga avfalls- och återvinningstjänster med omsättning om ca 400 mkr under 2023
  • Efter transaktionen kommer ägarna i Spol & Industriservice kvarstå som betydande aktieägare samt ingå i bolagens företagsledning 

Spol & Industriservice AB (”Spol eller Bolaget”) har tecknat avtal med Renall som ny tillväxtpartner för bolagets framtida tillväxtresa. Renall förvärvar i och med transaktionen en majoritetspost i Spol. Bolagets nuvarande ägare kvarstår som betydande aktieägare samt kommer fortsatt vara operativt verksamma i sina ledningsfunktioner.

Spol & Industriservice AB är ett väletablerat företag i regionen som har utvecklats inom sin bransch sedan 2002 på ett imponerande sett och har en enastående kundnöjdhet och en bra marknadsposition i sitt verksamhetsområde. Tillsammans med Renall kan man nu stärka sitt erbjudande inom högtrycksspolning, slamsugning, torrsugning, miljökonsulter samt avfall- och återvinningstjänster i en större region.

Genom att dela kunskap och erfarenheter är förhoppningen att både Renall och Spol & Industriservice skall kunna fortsätta sina tillväxtresor i en ännu snabbare takt. Tillsammans ser vi stora möjligheter exempelvis inom digitalisering av affärssystem och kommunikation, vid förhandling med behandlingsföretag samt i satsningen på den cirkulära ekonomin, där avfallet blir framtida råvaror för industrin. Samgåendet med Renall ger Spol en starkare plattform i form av kapital och ytterligare kompetens.

Genom transaktionen så får blir nuvarande ägare i Spol ägarpartners med både grundarna av Renall samt SEB Private Equity. SEB Private Equity är en kapitalstark ägarpartner med lång historik och erfarenhet av att aktivt bidra till värdeskapande tillväxt i nordiska bolag, med särskilt fokus på företag med hållbara affärsmodeller. SEB Private Equity är en del av SEB som fokuserar på att utveckla små och medelstora bolag genom att ingå partnerskap med entreprenörer och ledning samt genom aktivt styrelsearbete tillföra kompetens, erfarenhet och nätverk. 

  • Vi ser mycket positivt på att ha fått en ny delägare som vi sedan tidigare haft ett gott samarbete med, som har finansiell styrka och kan tillföra kompetens till många områden i företaget. Vi ser med tillförsikt fram emot vårt nya samarbete säger Lars Strandstedt och Andreas Wissting.
  • Vår ambition är att Spol och Renall tillsammans med de anställda ska fortsätta att växa som den mest attraktiva arbetsgivaren i branschen med en affärsmodell som möjliggör ökad återvinning och en cirkulär ekonomi
Ronny Fyhr vd Renall

För mer information kontakta 
Lars Strandstedt (VD. Spol & Industriservice) 070-5862057
Ronny Fyhr (VD. Renall): 070-5317892
David Schelin (Ordförande Renall): 070-7364063


Renall är ett miljöserviceföretag som erbjuder avfalls- och återvinningslösningar, miljökonsulttjänster, kranbil- och transporttjänster samt slamsugning och högtrycks-spolning. Bolaget har idag sitt säte i Norrköping med ytterligare hubbar i Linköping, Örebro och Oxelösund genom systerbolaget Broms. Bolaget har ca 200 anställda. Renalls kunder är allt från större företag, industrier, kommuner och fåmansbolag till privatpersoner. Renall har vuxit snabbt och konsekvent under det senaste årtiondet och omsatte under 2022 ca 300mkr med god lönsamhet.

Spol & Industriservice AB är ett miljöserviceföretag som erbjuder avfalls- och återvinningslösningar, Swedac ackrediterade kontroller inom cisterner samt oljeavskiljare, ADR, kranbils- och transporttjänster i Östergötland. Bolaget har idag sitt säte i Norrköping.  Bolaget har ca 32 anställda och omsatte under 2022 ca 55 mkr med god lönsamhet. Spol & Industriservice kunder är allt från större företag, industrier, kommuner och fåmansbolag till privatpersoner.

SEB Private Equity investerar kapital för externa institutioners räkning, såsom stiftelser och pensionsfonder. I dag är SEB PE en ledande global private equity-investerare med bas i Norden som fokuserar på att investera i och utveckla bolag operationellt och strategiskt tillsammans med framgångsrika entreprenörer och ledningsgrupper. SEB PE har omkring 4 miljarder USD i förvaltat kapital.

Följ oss i sociala medier!