Spol & Industriservice AB
Spol & Industriservice | Våra tjänster

Välkommen att läsa mer om våra tjänster!


Spol-och sugtjänster

Spol-och sugtjänster. Högtryck, het-och färskvatten, ADR, kem, pump.

Läs mer här​​​​​​​


Lastväxlare och kranbilar

Lastväxlare, kranbil, tridembil, lastmaskin, grips.


TV Inspektion

Minimera, förebygg och få full kontroll. Auktoriserad rörinspektör, mark och fastighet.


CK och OA Kontroll

Cistern-och oljeavskiljarkontroll. Sanering och rengöring.


Klottersanering

Vi hjälper er med klottersanering.


Hetvattenspolning 500 Bar

Med vår 500 bar högtycksspolning möter vi alla era behov.


Pool-och vattenfyllning

Vi fyller på pooler samt dricksvatten till sinande vattenkällor.

Följ oss i sociala medier!