Spol & Industriservice AB
Spol & Industriservice | Våra tjänster

Välkommen att läsa mer om våra tjänster!


Spol-och sugtjänster

Spol-och sugtjänster. Högtryck, het-och färskvatten, ADR, kem, pump.

Läs mer här​​​​​​​


Lastväxlare och kranbilar

Lastväxlare, kranbil, tridembil, lastmaskin, grips.


TV Inspektion

Minimera, förebygg och få full kontroll. Auktoriserad rörinspektör.


CK och OA Kontroll

Cistern-och oljeavskiljarkontroll. Sanering och rengöring.


Hetvattenspolning 500 Bar

Pool-och vattenfyllning

Med vår 500 bar högtycksspolning möter vi alla era behov.

Vi fyller på pooler samt dricksvatten till sinande vattenkällor.


Fettavskiljare tömning

Vi tömmer,rengör och hjälper er med er Fettavskiljare.

Följ oss i sociala medier!