Spol & Industriservice AB
 Spoltjänster & Sugtjänster

Våra slambilar är redo att hjälpa dig!

Behöver du hjälp med spol-och sugtjänster? Kontakta oss!
Spoltjänster & sugtjänster

Vi har utrustning för att lösa problem i allt från små ledningar i köksavlopp till stora kulvertar. Med hetvatten från våra lastbilar kan vi bland annat lösa både fett och is. Bilarna kan transportera vatten till pooler, planteringar, processer med höga renlighetskrav och vid spridning för att minska damm. Våra slambilar har olika spol-och sugslang, specialverktyg och kompletterande utrustning. Allt för att kunna tillgodose våra kunders behov på bästa sätt.


Kem

För att arbeta med kemikalier krävs mycket utrustning och framförallt kunnig och erfaren personal då riskerna är höga. Vår personal har ämneskompetens och vet hur de olika ämnena reagerar med varandra. Personalen använder sig utav gastäta kemdräkter av samma slag som används av brandkår och räddningstjänst världen över. Vi utför bland annat underhållsarbeten på anläggningar, länsning av ledning efter lastning/lossning av kemtransport, rengöring av cistern för besiktning samt sanering vid olycka eller utsläpp.

Pumpar

Vi har pumpar av flera olika slag. Bland annat mobila pumpar som kan användas då en stor lastbil är överflödig. Pumparna används även i samband med rengöring av sedimenteringsbrunnar då man pumpar bort klarfasen och bara suger upp slammet för att minimera tippkostnader. Vi har lastbilar med Mono-pumpar för pumpning av olja eller för att kunna trycka vätska högt upp i en cistern.

Möjlighet finns att hyra våra pumpar i olika storlek och modeller.

Följ oss i sociala medier!