Spol & Industriservice AB
CK OCH OA KONTROLL

Vi hjälper dig gärna med cistern- och oljeavskiljarkontroll!

Behöver du hjälp med cisternkontroll eller oljeavskiljarsystem? Kontakta oss!
Cisternkontroll / Oljeavskiljarsystem

Vi är ackrediterade av Swedac att utföra kontroll av cistern/oljetankar sedan år 2008 samt frivillig ackreditering sedan år 2017 för 5 års kontroll av oljeavskiljarsystem och 6 månaders underhållskontroll.

Ackrediteringsnummer: 7147

Cistern/oljetank kontrolleras enligt MSBFS 2018:3 föreskrifter om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor. Oljeavskiljarsystem kontrolleras enligt SS-EN 858.2.


Information

All information som framkommer vid kontroller i vår ackrediterade verksamhet för cistern- och oljeavskiljarkontroll behandlas med sekretess. Tillsynsmyndighet och föreskrivande myndigheter har alltid rätt att ta del av det som framkommer vid kontroller. I sådana fall informeras alltid kunden innan vi lämnar ut information.

För att kunna genomföra en kontroll behöver tanken/oljeavskiljaren rengöras, utrustning och kunskap att rengöra allt från villatankar till depåcisterner finns hos oss. Vi har även utrustning att sanera kemikaliecisterner innehållande lut och syra.

Cisternkontroller
  • Installation – upp till 50m3
  • Återkommande kontroll – upp till 50m3
  • Återkommande kontroll (i mark förlagda cisterner) – ingen storleksgräns
  • Revisionskontroll – upp till 10m3

Följ oss i sociala medier!